Yhdistys

Verhoilijain yhdistystoiminta Tampereella alkoi 27.11.1962. Tampereen ammattiklubille kokoontuneet verhoilijat päättivät perustaa yhdistyksen, jonka tarkoituksena oli valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia etuja. Nimeksi sovittiin Tampereen seudun verhoilija­mestarien yhdistys, joka myöhemmin on lyhentynyt muotoon Tampereen verhoilijamestarit ry.

Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 30, joista jokainen on toiminut alalla pitkään. Tämä takaa sen, että he ovat verhoilualan kivikovia ammattilaisia, joiden jälki on alan huippua, sekä sen, että he omaavat korkean ammatillisen moraalin.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja valvoa jäsentensä etuja, yhtenäistää alan pelisääntöjä, nostaa verhoilijoiden ammattitaitoa sekä edistää verhoilijoiden verkostoitumista ja sosiaalista kanssakäymistä. Tehtäviin kuuluu myös neuvoa asiakkaita verhoiluun liittyvissä ongelmissa ja ohjata heitä erikoistuneiden kädentaitajien luo. Yhdistys antaa yleistä tietoa verhoilusta, siinä käytettävistä materiaaleista ja työtekniikoista.